Om foreningen

Musikforeningens formål er at tilbyde musikoplevelser og udbrede kendskab til og interesse for klassisk og nyere musik. Det sker ved at afholde koncerter på højt niveau og gennem andre aktiviteter.

Hjørring musikforening blev stiftet i 1943 - og kan således fejre sin 75 års sæson i 2018.
75 års jubilæet blev fejret i.f.m.  koncerten d. 8. april med Copenhagen Piano Quartet.

Medlemskontingentet 2024:
• 750 kr. for par
• 375 kr. for enkelt.

Foreningen afholder normalt 6-8 koncerter pr. sæson og foreningens medlemmer har fri entre til disse koncerter. Gæstebillet (ikke-medlem) koster 150 kr. og købes ved indgangen til en koncert.

I sæson 2024 afholdes 7 koncerter - Se under koncerter 2024.

Begyndelsen

Hjørring Musikforening blev stiftet i midten af 2. verdenskrig i vinteren 1943. En række af byens  borgere var enige om, at man havde stort behov for en musikforening i lighed med en, der fandtes i  Frederikshavn.  Det var byens bedre borgerskab, der stod bag: Læger, apotekere, advokater og  tandlæger, - men behovet viste sig at være meget stort og faktisk bredte det sig fra de ”fine cirkler”  til mange af kommunens borgere.

Besættelsestiden var synonym med et rigt foreningsliv. Kulturtilbud og adspredelser iøvrigt var  begrænsede, så den livskraftige musikforening fik enorm betydning for byens kulturliv med  fremragende kunstnere som inspirerende gæster. Allerede fra starten var tilslutningen usædvanlig god og i løbet af nogle år havde foreningen over 500  medlemmer – et tal der aldrig er blevet overgået.

Fremsynede mennesker

 Af de fremsynede mennesker, der dengang var med til at starte musikforeningen, var Johannes  Baaner den sidste fra den oprindelige bestyrelse. Han deltog i Musikforeningens 60- års jubilæum i  februar 2003, hvor han holdt tale med erindriger fra de første år i Musikforeningen.
Siden da har mange musikinteresserede været aktivt engageret i musikforeningens arbejde, og som i  alle foreninger har der været opgangs- og nedgangsperioder, med meget svingende medlemstal.

Hjørring Musiske Skole

I midten af 70erne indledtes et samarbejde med den nystartede Hjørring kommunale Musikskole, et  samarbejde, der muliggjorde mere økonomisk krævende koncertprojekter.

Højt koncertniveau

Koncertniveauet har altid været højt, med de bedst tænkelige kunstnere fra ind- og udland, herunder  også en række verdensnavne, som skal nævnes: Igor Oistrakh, Gidon Kremer, Jean Pierre Rampal,  Josef Suk, Michaela Petri, Isabelle van Keulen, Robert Brautigan, Safri duoen og Vladimir Ashkenazy.

Omkring årtusindskiftet var medlemstallet så lavt, at man bl.a. overvejede at nedlægge foreningen.  Imidlertid begyndte en ny ”generation” koncertgængere at dukke op til Musikforeningens  arrangementer, og foreningen trives i dag særdeles godt med et stadig voksende medlemstal. En  meget vigtig udvikling i en tid, hvor motorvejen m.v. gør det utroligt let at komme fra Hjørring til  f.eks. Aalborg eller Aarhus.

Det er bestyrelses mål at fortsætte den positive udvikling og med fremragende kunstnere og gode  koncerter at få vendt strømmen, fordi det jo er blevet lige så nemt at komme til Hjørring.

Musikforening 75 år

Hjørring Musikforening har nu bestået i 75 år. Målt i tidens målestok er 75 år ikke lang tid, men for  en forening, der er opstået i krigens kaotiske hverdag med koncerter som det fælles samlingspunkt,  er det en betragtelig periode, især fordi skiftende generationer har haft en meget forskellig holdning  til fritids- og kulturliv og den deraf følgende prioritering.

I anledning af foreningens 70 års jubilæum 2013 udkom et “jubilæumsskrift” forfattet af  foreningens formand Kaj Nørholm.

Du kan læse dette jubilæumsskrift  ved at klikke på knappen.