Steinway & Sons model D 274

Takket været stor hjælp fra ENV-Fonden, A.P. Møllers Fond, Hjørring Kommune, egen financiering fra Hjørring Musikforening og Vendsyssel Festival og mindre yderligere donationer er det lykkedes for Hjørring Musikforening og Vendsyssel Festival i fællesskab at erhverve et Steinway & Sons D274 koncertflygel til stor glæde for musiklivet i Hjørring. Flyglet ejes i fællesskab af Hjørring Musikforening og Vendsyssel Festival og bliver placeret i Festsalen på Hjørring Gymnasium & HF Kursus, hvor vore koncerter også afholdes.

Det har været en lang, krævende og spændende proces. Mandag d. 15. juni 2015 blev flyglet leveret af firma Juhl-Sørensen. Der var repræsentanter til stede fra Hjørring Musikforening, Vendsyssel Festival og Hjørring Gymnasium og vi fulgte alle spændt opstilling af det store instrument. Det er den største koncertmodel - 274 cm langt og vejer 480 kg. Flyglet er bygget december 2012.

Ankomst

Flyglet er indkøbt hos pianofirma Juhl-Sørensen. Transportfirma fra Århus balancerer 480 kg på rampen.......!

På ved til koncertsalen

Flygel trille med "let hånd" ind i koncertsalen.

Klar til udpakning

Instrumentet er omhyggeligt indpakket så der ingen skader opstår under transporten.

Ben og pedaler monteres

Transportfolk og  hjælpere får hurtigt samlet det store instrument.

På podium i koncertsalen

Flygler er anskaffet i fællesskab med Hjørring Musikforening og Vendsyssel Festival.  

Model D 274

Steinway & Sons model D (274) nummer 593303.  Et populært tilbud til pianister som gæster musikforeningen!

Stemning

Pianostemmer og instrumentmager Ernest Pedersen  sørger for "den gode stemning" før koncerter.

Festsalen

Festsalen har plads til 300 personer.

Indvielseskoncert 15/7 2015

Tove Lønskov og Rodolfo Llambias spille indvielseskoncert. Tove Lønskov har medvirket ved udvælgelse af  instrument.