Dokumentationspligt og privatlivspolitik - persondataforordningen 2018

DOKUMENTATIONSPLIGT

Fortegnelse er udarbejdet til opfyldelse af den dokumentationspligt, der påhviler Hjørring Musikforening i medfør af persondata-forordningen. 

Denne pligt gælder ikke for almindelige personoplysninger. 

Fortegnelsen dækker derfor alene over behandling af personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse (følsomme oplysninger, oplysninger som f.eks. CPR-numre).
Læs fortegnelsen som PDF-fil herunder.

PRIVATLIVSPOLITIK

Hjørring Musikforening har vedtaget en privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Gennemgående for foreningens databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Hjørring Musikforening behandler således kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Læs Privatlivspolitik som PDF-fil herunder.

DATABEHANDLERAFTALE

Databehandleraftale mellem Hjørring Musikforening og Mailchimp ang. håndtering af data vedr. Nyhedsbreve (mailadresser m.m.).

PRIVATLIVSPOLITIK
Privatlivspolitik Hjørring Musikforening.pdf
FORTEGNELSESPLIGTEN

Fortegnelsespligten.pdf

DATABEHANDLERAFTALE

Databehandleraftale MailChimp pdf